25 PAŹDZIERNIKA 2023

Galeria Sztuki Jatki

ul. Pocztowa 12
07-300 Ostrów Mazowiecka
KULTURA POD NAPIĘCIEM to 4. edycja konferencji poświęconej kierunkom rozwoju oferty kulturalnej i edukacji kulturowej wśród lokalnych społeczności.
W panelach dyskusyjnych i wykładach udział wezmą działacze kultury, publicyści, wykładowcy uniwersyteccy, artyści oraz specjaliści z zakresu zarządzania, organizacji,
PR, marketingu i finansów.

Zapraszamy wszystkich działaczy kultury i osoby zajmujące stanowiska kierownicze w jednostkach samorządowych, szkołach i instytucjach kultury. Zapraszamy na konferencję osoby, które chcą wpływać na jakość oferty kulturalnej i edukacyjnej w swojej lokalnej społeczności.

Program

Zapoznaj się z programem konferencji.
 

9:45 Rejestracja

10:00 Otwarcie konferencji
Konferencję prowadzi: Marta Wójcik – dyrektor MDK w Ostrowi Mazowieckiej, współzałożyciel Agencji Marketingowej DO IT Crew i Stowarzyszenia Freeway

10:10 Wykład #1:Jak zarządzać po stoicku? Stoicki spokój w czasach napięć.

Prelegent #1: Dr Piotr Stankiewicz - pisarz i filozof, twórca i nauczyciel reformowanego stoicyzmu. Związany z Uniwersytetem Warszawskim i międzynarodowym zespołem „Modern Stoicism”. Prowadzi podcast „Myślnik Stankiewicza” i newsletter „Stoicki głos w Twoim domu”.

11:10 Przerwa kawowa

11:25 Panel: Kultura w kryzysie czy kryzys w kulturze?

Prelegent #2: Krzysztof Szubzda – reżyser, dziennikarz, polski aktor kabaretowy, satyryk, konferansjer, prawnik, pisarz. Z wykształcenia prawnik.

Prelegent #3: Alicja Brudło dyrektor Ośrodka Kultury Ochota w Warszawie. Artystka teatralna i performance, wokalistka, menedżerka i animatorka kultury.

Prelegent #4: Magdalena Różycka Mazowieckie Obserwatorium Kultury - Instytut Kultury

13:00 Obiad w piwnicy, w Galerii Jatki

13:45 Wykład #2: Czy to prawda, że co raz rzadziej wychodzimy z domu?

Prelegent #6: Justyna Żukowska – Psycholożka, psychotraumatolożka, terapeutka, interwentka kryzysowa, specjalistka przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mediatorka i badaczka.

14:45 Podsumowanie i zakończenie

 

Prelegenci

Poznaj prelegentów tegorocznej konferencji Kultura pod Napięciem.
 

Magdalena Różycka


Alicja Brudło


 

Dr Piotr Stankiewicz


Dr Piotr Stankiewicz jest pisarzem i filozofem, twórcą i nauczycielem reformowanego stoicyzmu. Związany z Uniwersytetem Warszawskim i międzynarodowym zespołem „Modern Stoicism”. Prowadzi podcast „Myślnik Stankiewicza” i newsletter „Stoicki głos w Twoim domu”.
 

Justyna Żukowska-Gołębiewska


Justyna Żukowska-Gołębiewska Psycholożka, psychotraumatolożoka, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, na kierunku psychologia kliniczna. Absolwentka studiów podyplomowych min. z psychotraumatologii, zarządzania oświatą i przygotowania pedagogicznego oraz wielu szkoleń z zakresu psychologii i psychoterapii w tym Studium Integracyjnej Terapii osób po traumie oraz całościowego szkolenia certyfikującego I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Niebieskiej Linii oraz Studium Interwencji Kryzysowej i Studium Terapii Uzależnień. Mediatorka w sprawach rodzinnych, terapeutka rodzin i dzieci w nurcie TSR.
Główna koordynatorka programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” realizowanego w ramach projektu „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” fundacji Martyny Wojciechowskiej UNAWEZA. Koordynatorka koalicji na rzecz MŁODYCH GŁÓW przy fundacji UNAWEZA.
Na co dzień współpracuje z: Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie, z Gminami w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych, przedszkolami, szkołami, ośrodkami kultury w województwie mazowieckim. Wspiera dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym szczególnie w obszarze kryzysu w rodzinie: stresu mniejszościowego, traumy prostej i złożonej, rozstania rodziców, przemocy, a także wspiera rozwój odporności psychicznej. Prowadzi szkolenia dla placówek edukacyjnych i animatorów kultury.
 

Alicja Brudło


Alicja Brudło - Artystka teatralna i performance, wokalistka, menedżerka i animatorka kultury. Absolwentka kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej UW, stypendystka na wydziale teatrologii Freie Universität w Berlinie. Uczestniczka Szkoły Pedagogów Teatru oraz Innej Szkoły Teatralnej Teatru Węgajty, ukończyła Akademię Teatru Alternatywnego i Dramową Akademię Wolontariacką. Członkini Stowarzyszenia Pedagogów Teatru, Kolektywu Polka i zespołu muzycznego Tarapaty, związana z Teatrem Ochoty i Teatrem Soho. Wieloletnia współtwórczyni Teatru Paragraf-2 oraz Performerii Warszawa. Artystycznie i pedagogicznie działa na scenie i w przestrzeni publicznej, łącząc doświadczenie miejsca oraz historii z narzędziami teatralnymi i sztuką współczesną.
 

Magdalena Różycka


Magdalena Różycka – koordynatorka projektów kulturalnych i edukacyjnych, edukatorka, badaczka. Pracuje w Dziale Mazowieckie Obserwatorium Kultury Mazowieckiego Instytutu Kultury. Koordynatorka projektu Bardzo Młoda Kultura 2023-2025 w województwie mazowieckim oraz koordynatorka i realizatorka projektów badawczych Mazowieckiego Instytutu Kultury. Koordynowała także m.in. projekty Relacje od nowa i Foto-Oddechy. Współpracowała przy takich projektach, jak Kulturalni Edukatorzy. Mazowiecka Sieć Edukacji i Kultury oraz Dobry to stan. We współpracy z Kolektywem Badawczym prowadziła diagnozy, projekty badawcze i ewaluacje dotyczące m.in. instytucji kultury i ich działalności. Absolwentka historii ze specjalizacją wiedza o kulturze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych: Rachunkowość i Rewizja Finansowa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzanie kulturą w strukturach UE w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Studiowała także kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
 

Krzysztof Szubzda


Krzysztof Szubzda – w kulturze od ponad ćwierćwiecza. Na początku jako aktor kabaretowy (kabaret Widelec i Hrabi). Potem konferansjer, felietonista prasowy (Kurier Poranny, Charaktery) i radiowy (Trójka, Akadera, 357), a ostatnio reżyser gal (Podlaska Marka Roku) pisarz (O życiu ze śmiertelnie poważnych humorem) i reżyser filmowy (Czarna dama). W wolnych chwilach: stand upper.
 

Organizatorzy

  • logo Kina Ostrovia